19 augustus 2018 : Bevestiging ambtsdragers in de Petrakerk

Tijdens de laatste zomerdienst van het seizoen 2018 zijn er een drietal leden van onze kerkgemeenschap bevestigd als ambtsdrager.
Geertje, André en Jan hadden zich geruime tijd geleden bereid verklaard het ambt van ouderling te aanvaarden.
Geertje zal de taakgroep Pastoraat gaan versterken. Jan zal het secretariaat van de taakgroep Kerkrentmeesters op zich nemen.
En André zal zich o.a. gaan bezighouden met de verdere inrichting van de taakgroep Media, Communicatie & PR (i.o.).

Ds. Dick ter Horst heeft als dienstdoende predikant de officiële handelingen verricht.
Hieronder een paar foto's.

Foto's zijn gepubliceerd met schriftelijke toestemming van de close-up afgebeelde personen.
© Foto's: A.H.G. Verwater