Inleveren spullen voor bazaar / rommelmarkt Petrakerk

Op zaterdag 28 juli a.s. kan er weer worden ingeleverd bij de familie Dijkshoorn, Dijkweg 14 van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Hieronder nog een overzicht van de overige dagen waarop spullen kunnen worden ingeleverd:
Maandelijks: de zaterdagen: 25 augustus 2018
(10.00 uur – 12.00 uur)
Wekelijks: zaterdagen: 1, 8, 15 en 22 september 2018  
(10.00 uur – 12.00 uur).
Inzamelen in de Petrakerk:
Dagelijks: vanaf 24 september (10.00 uur - 12.00 uur; 14.00 uur– 16.00 uur; 19.00 uur – 20.30 uur).

In te leveren spullen:
Computers, printers en grote meubelen kunt u helaas niet inleveren.
Maar overige nog bruikbare kleding (voor jong en oud), boeken, platen, cd’s dvd’s (geen videobanden), gebruiksartikelen, glaswerk, speelgoed, potten en pannen (leveren ons veel geld op), plastic artikelen, kerstspullen, gereedschap, werkende elektrische apparaten, verlichting, enz.
U / jij bent van harte welkom zaterdagmorgen 28 juli 2018.

Bazaar-rommelmarkt Petrakerk.
De bazaar wordt dit jaar gehouden op zaterdag 29 september 2018. We beginnen weer om 09.00 uur en zal tot ongeveer 15.00 uur duren. Het is de 11e bazaar nieuwe stijl.

Oud papier en oud ijzer.
Tijdens de jaarlijkse bazaar in en rondom de Petrakerk gaan we ook weer oud papier/ karton en oud ijzer inzamelen. Er worden namelijk door Milieu Service Hoekse Waard twee containers beschikbaar gesteld, die worden geplaatst op de parkeerplaats bij de Petrakerk.
We vragen u en jullie om vanaf nu oud papier en oud ijzer thuis te sparen en deze in de week voor de bazaar in bij de Petrakerk te brengen. Zodoende hebben we dan in de week van de bazaar twee volle containers.
De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan de werkgroep bazaar/ opknappen Petrakerk. Vanaf deze plaats alvast hartelijk dank aan een ieder die voor ons gaat sparen en uiteraard aan onze sponsor.

Namens Werkgroep Werk aan de Petrakerk, André.